Bestuur

Het Bestuur bestaat momenteel uit 4 bestuursleden. Voordracht van nieuwe bestuursleden wordt bekrachtigd tijdens de Algemene Ledenvergadering.

Ieder bestuurslid heeft een aandachtspunt en/of is aanspreekpunt voor een commissie. Het bestuur is te bereiken via: bestuur@tvstevenshof.nl.

 

Bestuursleden

Bram Guijt

Voorzitter

Matchteam
     

Vacature

Secretaris

Er is momenteel een vacature voor de rol van Secretaris binnen het bestuur. Je fungeert als secretaris onder meer als:

Verantwoordelijke voor de Duurzaamheidscommissie

Contactpersoon KNLTB

Contactpersoon gemeente Leiden (juridische en financiële zaken)

Neem voor meer informatie contact op met een van de bestuursleden. E-mailadres: bestuur@tvstevenshof.nl

     

Michel Boekee

Penningmeester

Competitie

Toernooicommissie

Open toernooicommissie

Contactpersoon Cordesfysio

E-mailadres: penningmeester@tvstevenshof.nl

     

Walter Bunnig

Bestuurslid

Barcommissie

Evenementencommissie

Onderhoudscommissie

Contactpersoon Cordesfysio

     

Bernard Lefranc

Bestuurslid

Communicatiecommissie

Jeugd-technische commissie

Ledenadministratie

Sponsorcommissie

Contactpersoon Tennisschool Challenge

Contactpersoon gemeente Leiden voor jeugdsubsidie

     
Vacature

Er is een vacature voor een bestuurslid. Mocht je interesse hebben in een bestuursfunctie, neem dan gerust contact op met één van de bestuursleden voor meer informatie, via: bestuur@tvstevenshof.nl


Bestuursvergadering

Het bestuur vergadert iedere eerste donderdagavond van de maand, van 20.00 tot 22.30 uur.

Spreektijd kan worden aangevraagd door uiterlijk 1 week voor de vergadering een verzoek in te dienen bij de secretaris.

De vergaderdata voor 2018 zijn als volgt vastgesteld:

 • 4 januari
 • 2 februari
 • 1 maart
 • 5 april
 • 3 mei
 • 7 juni
 • 5 juli
 • 2 augustus
 • 6 september
 • 4 oktober
 • 1 november
 • 13 december


Algemene Leden Vergadering (ALV)

Eenmaal per jaar vindt de Algemene Ledenvergadering plaats. Deze vergadering is voor alle leden toegankelijk. In deze vergadering legt het Bestuur verantwoording af over het afgelopen jaar en maakt het de plannen bekend voor het komende jaar. Zaken die aan de orde komen zijn o.a. samenstelling van het bestuur, presentatie van alle commissies, jaarplanning, vaststelling van de tarieven van de contributie, overzicht van financiën.

Notulen ALV februari 2017