Als het buiten donker is en het clubhuis is gesloten, kan er toch getennist worden! Stuur tijdig voordat je gaat tennissen een appje naar Hans Wolvers: 06-53861621. Hij kan op afstand de baanverlichting voor je aanzetten.