Nieuws

Mededelingen vanuit het Bestuur

Het thema 'duurzaamheid' staat hoog op de agenda bij het Bestuur. Ook de samenwerking met de andere Leidse tennisverenigingen is van belang voor het behoud en promoten van de tennissport. 


Duurzaamheid

De Duurzaamheidscommissie heeft een analyse gemaakt van de mogelijkheden om onze huidige baanverlichting te vervangen door LED lampen. Deze lampen zijn energie-zuiniger, goedkoper in onderhoud en verhogen de kwaliteit van de baanverlichting conform KNLTB eisen.

In de bestuursvergadering van 6 september 2018 heeft Hans Wolvers, namens de Duurzaamheidscommissie een zeer informatieve presentatie hierover gegeven, die door het Bestuur goed is ontvangen. Op verzoek van het Bestuur wordt een aantal punten nog verder uitgewerkt (bv. de subsidiemogelijkheden). Naar verwachting zal het Bestuur in een van de komende vergaderingen een definitief besluit nemen.

Een analyse m.b.t. verduurzaming van het clubgebouw is inmiddels ook zo goed als afgerond en zal voor het eind van het jaar ook aan het Bestuur worden gepresenteerd.

 

Leitensa (Samenwerking Leidse Tennisverenigingen)

De zes Leidse tennisverenigingen zijn tot de conclusie gekomen dat zij door samen te werken voor Leiden aan betekenis kunnen winnen en de tennissport kunnen versterken. Met meer dan 3800 leden is tennis de tweede sport in Leiden en de grootste georganiseerde sport voor volwassenen. De verenigingen zien kansen om in samenwerking met de gemeente meer Leidenaren meer te laten sporten, de sport toegankelijker te maken voor de jeugd, de duurzaamheid van de parken te vergroten, de tennisverenigingen te versterken, en om samen structureel te werken aan de versterking van de multifunctionele rol van de tennisaccommodaties.

De wethouder heeft aangegeven uit te kijken naar een tennisvisie, gedragen door zes verenigingen, die aansluit bij de doelstellingen van de gemeente waarbij met name verwezen is naar Contourenplan Buitensportaccommodaties 2018-2028.

Afgelopen maandag heeft het gesprek tussen de zes verenigingen en de wethouder plaatsgevonden en is de tennisvisie gepresenteerd. De wethouder heeft het goed ontvangen en neemt deze plannen mee in het algehele sportbeleid van de stad. Wat er uiteindelijk in het sportbeleid komt is dus nog even afwachten, maar een goede samenwerking met de andere tennisverenigingen in Leiden is goed voor ons en de tennissport. Wordt vervolgd…

 

« Terug

» Nieuws archief