Duurzaamheidscommissie

De Duurzaamheidscommissie (duurzaamheid@tvstevenshof.nl) is onlangs opgericht en heeft als doel om initiatieven te inventariseren die leiden tot meer duurzaamheid binnen onze tennisverenging en deze vervolgens tot uitvoering te brengen. De commissie wil beginnen met een brede inventarisatie van de diverse ideeën ten aanzien van duurzaamheid die er leven binnen de vereniging.

Het eerste doel is te kijken naar de haalbaarheid van plaatsingen van zonnepanelen en mogelijkheden om de baanverlichting te 'verduurzamen'. Heb je leuke ideeën om onze vereniging duurzamer te maken of initiatieven om het milieu te verbeteren/sparen? Laat het weten aan de duurzaamheidscommissie. Alle suggesties welkom!

We zoeken nog enthousiaste leden die willen meedenken over dit belangrijke onderwerp! Lijkt het je wat, meld je dan aan als lid van de Duurzaamheidscommissie.
 

Nieuwe LED-verlichting voor de banen

In maart 2019 is op het tennispark een splinternieuwe LED-lichtinstallatie aangelegd, die voldoet aan de meest moderne eisen ten aanzien van energiebesparing en duurzaamheid. Hierbij draagt de tennisvereniging Stevenshof ook een steentje bij aan de verdere verduurzaming van het tennispark.

    

 

Commissieleden

Hans Wolvers (voorzitter)

Ruud Koene

Bernard Lefranc (adviseur)

Bestuurlijk verantwoordelijke: Bernard Lefranc