Duurzaamheidscommissie

De Duurzaamheidscommissie (duurzaamheid@tvstevenshof.nl) is onlangs opgericht en heeft als doel om initiatieven te inventariseren die leiden tot meer duurzaamheid binnen onze tennisverenging en deze vervolgens tot uitvoering te brengen. De commissie wil beginnen met een brede inventarisatie van de diverse ideeën ten aanzien van duurzaamheid die er leven binnen de vereniging.

Het eerste doel is te kijken naar de haalbaarheid van plaatsingen van zonnepanelen en mogelijkheden om de baanverlichting te 'verduurzamen'. Heb je leuke ideeën om onze vereniging duurzamer te maken of initiatieven om het milieu te verbeteren/sparen? Laat het weten aan de duurzaamheidscommissie. Alle suggesties welkom!

We zoeken nog enthousiaste leden die willen meedenken over dit belangrijke onderwerp! Lijkt het je wat, meld je dan aan als lid van de Duurzaamheidscommissie.
 

Oude tennisballen krijgen een nieuwe bestemming

Tennisballen gaan maar een beperkte tijd mee. Na verloop van tijd worden ze zacht en dat tennist niet lekker. Er zit dan niets anders op dan ze weg te doen en nieuwe aan te schaffen. Eigenlijk is dat zonde.
De Duurzaamheidscommissie werkt samen met oudetennisballen.com, een organisatie die oude ballen inzamelt om ze een tweede leven te geven. Zij verkopen de ballen door, bijv. als hondenspeeltje of als dempings- of beschermingsmateriaal. Voor elke ingezamelde bal reserveren ze een bedrag dat ten goede komt aan het Indoor Gehandicapten Tennis.

Oude tennisballen kun je deponeren in de witte inzamelemmers op de club.

 

Nieuwe LED-verlichting voor de banen

In maart 2019 is op het tennispark een splinternieuwe LED-lichtinstallatie aangelegd, die voldoet aan de meest moderne eisen ten aanzien van energiebesparing en duurzaamheid. Hierbij draagt de tennisvereniging Stevenshof ook een steentje bij aan de verdere verduurzaming van het tennispark.

    

 

Commissieleden

Hans Wolvers