Sponsorcommissie

De Sponsorcommissie acht sportsponsoring bij uitstek geschikt als communicatiemiddel voor het bedrijfsleven, juist omdat sport een sportieve, sympathieke en dynamische uitstraling heeft. In een tijd waarin gezondheid en beweging belangrijke maatschappelijke thema's zijn, kunt u met sportsponsoring blijk geven van uw betrokkenheid.
Zowel tennis als padel zijn populaire sporten en worden in alle lagen van de bevolking beoefend, ongeacht inkomen, beroep of leeftijd. Tennis kan zowel individueel als in een team worden gespeeld. Padel is echt een dubbelspel. Op de club wordt zowel op recreatief als competitief niveau gespeeld. Kortom, sporten met vele mogelijkheden.
U, als sponsor, kunt door middel van sponsoring laten zien dat u de tennis- en/of padelsport een warm hart toedraagt.

Informatie over onze activiteiten, doelstellingen en inzicht in de sponsormogelijkheden voor bedrijven en zelfstandigen staan beschreven in het Sponsorplan 2022.

Wellicht is hierin ook voor u een rol weggelegd. Voor informatie of vragen kunt u contact opnemen met: sponsorcommissie@tvstevenshof.nl
 

 

Commissieleden

Bas Boekee

Wesley Dijkstra

Kaj van Gulik