Sponsorplan

Sportsponsoring is bij uitstek geschikt als communicatiemiddel voor het bedrijfsleven, juist omdat sport een sportieve, sympathieke en dynamische uitstraling heeft. In een tijd waarin gezondheid en beweging belangrijke maatschappelijke thema's zijn, kunt u met sportsponsoring blijk geven van uw betrokkenheid.
Tennis is een populaire sport en wordt in alle lagen van de bevolking beoefend, ongeacht inkomen, beroep of leeftijd. Het is een sport voor jong en oud; een sport die zowel individueel als in een team kan worden gespeeld, competitief en recreatief. Kortom, een sport met vele mogelijkheden. U, als sponsor, kunt door middel van sponsoring laten zien dat u de tennissport een warm hart toedraagt.

Informatie over onze activiteiten, doelstellingen en inzicht in de sponsormogelijkheden voor bedrijven en zelfstandigen staan beschreven in het Sponsorplan 2022.

Wellicht is hierin ook voor u een rol weggelegd. Voor informatie of vragen kunt u contact opnemen met: sponsorcommissie@tvstevenshof.nl