Activiteiten

Binnen de vereniging worden gedurende het jaar allerlei activiteiten georganiseerd voor de jeugd en senioren. De ene ker ligt de nadruk op het wedstrijdelement, de ander staat gezelligheid voorop. Voor een volledig overzicht van alle activiteiten, verwijzen we je graag naar onze 'kalender'.
 

Racket trekken Dubbel 55+

Voor alle leden vanaf 55 jaar.

  • Maandagochtend van 09.30 uur tot 13.00 uur
  • Maandagmiddag vanaf 14.00 uur
  • Woensdagochtend van 09.30 uur tot 13.00 uur
  • Donderdagmiddag vanaf 12.00 uur
  • Vrijdagochtend van 09.30 uur tot 13.00 uur
     

Sociale activiteiten

De vereniging is zich terdege bewust van de sociale rol de zij heeft binnen de wijk, hetzij op het gebied van de sport hetzij op ander maatschappelijk vlak.

- Lessen op Locatie - Stichting Speciaal Onderwijs Leiden

Iedere maandag- en vrijdagmorgen, behalve tijdens de schoolvakanties, komt een groepje leerlingen onder leiding van een onderwijsassistent naar de Tennisvereniging om daar de bardienst te draaien. Dit zijn 'Lessen Op Locatie' (LOL) voor de leerlingen van Stichting Speciaal Onderwijs Leiden. De leerlingen schenken koffie, thee en fris, en onderhouden op de stille momenten ook de kleedkamers, toiletten, kantine en de bar. Natuurlijk zorgen ze er ook voor dat er voldoende voorraad is achter de bar.

De leerlingen werken tijdens deze lessen aan de nodige competenties die hun kans op een succesvolle stage en toekomstige baan aanzienlijk vergroot. Voor onze tennissers is het ook een kennismaking met deze groep jongeren, die ondanks hun beperking, veelal heel goed in staat blijken te zijn om werkzaamheden te verrichten.

De scholen zijn blij met de mogelijkheid die aan deze jongeren wordt geboden en de leerlingen hebben er veel lol in.

- Seniorencafé

Onze accommodatie, waar mening andere vereniging jaloers op zal zijn, stellen wij ook graag ter beschikking voor andere activiteiten met een sociale functie binnen onze wijk. Laat ook anderen vooral genieten van de voorzieningen die er zijn. Zo is er iedere derde vrijdag van de maand een seniorencafé, dat door 55 plussers binnen de wijk enthousiast wordt bezocht. Gemiddeld komen zo'n 80 mensen op deze bijeenkomsten en zorgen enkele vrijwilligers uit de vereniging ervoor dat zij op tijd hun natje een droogje ontvangen. Het café is een drietal jaren geleden ontstaan door een initiatief van John van de Born (onze wijkkapper). 

Inmiddels staat de organisatie waarbij enkele vrijwillige 'ouderen' zorgen voor de continuïteit en voor het regelmatig organiseren van een activiteit vanuit het seniorencafé. Afgelopen zomer is men gaan varen met een aantal bezoekers van het café en dit jaar wordt een grootse barbecue georganiseerd. Wij hopen de 55 plussers nog jarenlang te kunnen verwelkomen bij seniorencafé het op ons tennispark.

- Open Dag Scholen / Thuis op Straat

Open Dag Scholen: Samen met de gemeentelijke combinatiefunctionarissen worden er meerdere keren per jaar tennisclinics georganiseerd voor basisscholen uit de wijk. De verenging stelt graag hiervoor de banen ter beschikking aan leerlingen die willen kennismaken met de tennissport.

Thuis op Straat is bedoeld om kinderen kennis te laten maken met allerlei sporten. In het kader van dit initiatief komen de kinderen meerdere keren per jaar een uurtje tennissen.

- Startlocatie voor de Ladies Run Leiden

Sinds 2016 is TV Stevenshof de start- en finishlocatie voor de jaarlijkse Ladies Run Leiden. De vrouwelijke deelnemers lopen hard over een afstand van 5 of 10 km.
De opbrengst is bestemd voor een goed doel, dat ieder jaar opnieuw wordt gekozen.