Bestuur

Het Bestuur bestaat momenteel uit 3 bestuursleden. Voordracht van nieuwe bestuursleden wordt bekrachtigd tijdens de Algemene Ledenvergadering.

Het bestuur is te bereiken via: bestuur@tvstevenshof.nl.

 

Bestuursleden

Martin Hooymans
Voorzitter

E-mailadres: voorzitter@tvstevenshof.nl

     
Hans Wolvers
Secretaris

E-mailadres: secretaris@tvstevenshof.nl

     

 

 

 

Joop Harland
Penningmeester

 

E-mailadres: penningmeester@tvstevenshof.nl

     
VACATURE

Voor 2 bestuursleden

 

Vacant vanaf 1-4-2023

     

 


Bestuursvergadering

Het bestuur vergadert iedere eerste woensdag van de maand, van 20.00 tot 22.30 uur.

Spreektijd kan worden aangevraagd door uiterlijk 1 week voor de vergadering een verzoek in te dienen bij de secretaris.


Algemene Leden Vergadering (ALV)

Eenmaal per jaar vindt de Algemene Ledenvergadering plaats. Deze vergadering is voor alle leden toegankelijk. In deze vergadering legt het Bestuur verantwoording af over het afgelopen jaar en maakt het de plannen bekend voor het komende jaar. Zaken die aan de orde komen zijn o.a. samenstelling van het bestuur, presentatie van alle commissies, jaarplanning, vaststelling van de tarieven van de contributie, overzicht van financiën.

ALV, vrijdag 31 maart 2023
- Agenda
- Verslag d.d. 25 maart 2022 (vastgesteld)

ALV, vrijdag 25 maart 2022
- Agenda
- Verslag d.d. 25 juni 2021