Bestuur

Het Bestuur bestaat momenteel uit 5 bestuursleden. Voordracht van nieuwe bestuursleden wordt bekrachtigd tijdens de Algemene Ledenvergadering.

Ieder bestuurslid heeft een aandachtspunt en/of is aanspreekpunt voor een commissie. Het bestuur is te bereiken via: bestuur@tvstevenshof.nl.

 

Bestuursleden

Martin Hooymans
Voorzitter

 
     
Hans Wolvers
Secretaris

Bestuurlijk verantwoordelijk voor: Communicatiecommissie

Contactpersoon KNLTB, Gemeente Leiden (juridische en financiële zaken)

E-mailadres: secretaris@tvstevenshof.nl

     

Michel Boekee
Penningmeester

Bestuurlijk verantwoordelijk voor: Competitie, Toernooicommissie, Open toernooicommissie, Ledenadministratie

Contactpersoon Cordesfysio

E-mailadres: penningmeester@tvstevenshof.nl

     

Walter Bunnig
Bestuurslid

Bestuurlijk verantwoordelijk voor: Onderhoudscommissie

Contactpersoon Cordesfysio

     

Bernard Lefranc
Bestuurslid

Bestuurlijk verantwoordelijk voor: Duurzaamheidscommissie, Sponsorcommissie

Contactpersoon Tennisschool Challenge en Gemeente Leiden voor jeugdsubsidie

 


Bestuursvergadering

Het bestuur vergadert iedere eerste woensdag van de maand, van 20.00 tot 22.30 uur.

Spreektijd kan worden aangevraagd door uiterlijk 1 week voor de vergadering een verzoek in te dienen bij de secretaris.


Algemene Leden Vergadering (ALV)

Eenmaal per jaar vindt de Algemene Ledenvergadering plaats. Deze vergadering is voor alle leden toegankelijk. In deze vergadering legt het Bestuur verantwoording af over het afgelopen jaar en maakt het de plannen bekend voor het komende jaar. Zaken die aan de orde komen zijn o.a. samenstelling van het bestuur, presentatie van alle commissies, jaarplanning, vaststelling van de tarieven van de contributie, overzicht van financiën.

Het verslag van de ALV van 28 februari 2020 komt beschikbaar nadat het verslag is vastgesteld door de leden tijdens de ALV van 25 juni 2021.