Bestuur

Het Bestuur bestaat momenteel uit 5 bestuursleden. Er is nog een vacature voor 1 bestuurslid! Voor een evenwichtige samenstelling van het bestuur, worden vooral vrouwelijke leden opgeroepen zich kandidaat te stellen.
Voordracht van nieuwe bestuursleden wordt bekrachtigd tijdens de Algemene Ledenvergadering.

Het bestuur is te bereiken via: bestuur@tvstevenshof.nl.

 

Bestuursleden

Martin Hooymans
Voorzitter

E-mailadres: voorzitter@tvstevenshof.nl

     

Hans Wolvers
Secretaris

E-mailadres: secretaris@tvstevenshof.nl

     

 

Matthijs Overduin
Penningmeester

 

E-mailadres: penningmeester@tvstevenshof.nl

     

Fred Driessen
Bestuurslid

 

 
     

Guus Riteco
Bestuurslid

 

 
     


Bestuursvergadering

Het bestuur vergadert iedere eerste donderdag van de maand, van 20.00 tot 22.30 uur.

Spreektijd kan worden aangevraagd door uiterlijk 1 week voor de vergadering een verzoek in te dienen bij de secretaris.


Algemene Leden Vergadering (ALV)

Eenmaal per jaar vindt de Algemene Ledenvergadering plaats. Deze vergadering is voor alle leden toegankelijk. In deze vergadering legt het Bestuur verantwoording af over het afgelopen jaar en maakt het de plannen bekend voor het komende jaar. Zaken die aan de orde komen zijn o.a. samenstelling van het bestuur, presentatie van alle commissies, jaarplanning, vaststelling van de tarieven van de contributie, overzicht van financiën.

Zie hier de agenda's en verslagen van de ALV's.