Bestuur

Het Bestuur bestaat momenteel uit 6 bestuursleden. Voordracht van nieuwe bestuursleden wordt bekrachtigd tijdens de Algemene Ledenvergadering.

Ieder bestuurslid heeft een aandachtspunt en/of is aanspreekpunt voor een commissie. Het bestuur is te bereiken via: bestuur@tvstevenshof.nl.

 

Bestuursleden

Bram Guijt
Voorzitter

Matchteam
     

Angelique Tisseur
Secretaris

Contactpersoon KNLTB

Contactpersoon gemeente Leiden (juridische en financiële zaken)

E-mailadres: secretaris@tvstevenshof.nl

     

Michel Boekee
Penningmeester

Competitie

Toernooicommissie

Open toernooicommissie

Contactpersoon Cordesfysio

E-mailadres: penningmeester@tvstevenshof.nl

     

Walter Bunnig
Bestuurslid

Barcommissie

Evenementencommissie

Onderhoudscommissie

Contactpersoon Cordesfysio

     


 

Ruud Koene
Bestuurslid

AVG / Privacy

Duurzaamheidscommissie

     

Bernard Lefranc
Bestuurslid

Communicatiecommissie

Jeugdcommissie

Ledenadministratie

Sponsorcommissie

Contactpersoon Tennisschool Challenge en Gemeente Leiden voor jeugdsubsidie

     

Zita de Wijs
Bestuurslid

Diverse algemene zaken, op basis van projecten.

 


Bestuursvergadering

Het bestuur vergadert iedere eerste donderdagavond van de maand, van 20.00 tot 22.30 uur.

Spreektijd kan worden aangevraagd door uiterlijk 1 week voor de vergadering een verzoek in te dienen bij de secretaris.

De vergaderdata voor 2018 zijn als volgt vastgesteld:

 • 4 januari
 • 2 februari
 • 1 maart
 • 5 april
 • 3 mei
 • 7 juni
 • 5 juli
 • 2 augustus
 • 6 september
 • 4 oktober
 • 1 november
 • 13 december


Algemene Leden Vergadering (ALV)

Eenmaal per jaar vindt de Algemene Ledenvergadering plaats. Deze vergadering is voor alle leden toegankelijk. In deze vergadering legt het Bestuur verantwoording af over het afgelopen jaar en maakt het de plannen bekend voor het komende jaar. Zaken die aan de orde komen zijn o.a. samenstelling van het bestuur, presentatie van alle commissies, jaarplanning, vaststelling van de tarieven van de contributie, overzicht van financiën.

Notulen ALV februari 2017