Vertrouwenscontactpersoon

Een vertrouwenscontactpersoon (VCP) is binnen de vereniging het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag. Bij grensoverschrijdend gedrag kun je o.a. denken aan discriminatie, pesten, machtsmisbruik of seksuele intimidatie. De VCP fungeert als eerste opvang voor leden (sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur) met een klacht of een vraag. De VCP biedt een luisterend oor, geeft raad en verwijst door naar geschikte hulp. Daarnaast adviseert en stimuleert de VCP tot het creëren van een veilige sportomgeving.

De VCP zal niet zelf inhoudelijk de klachten behandelen, maar je de weg naar een goede oplossing proberen aan te geven. De VCP is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. Hij/zij kan je informeren over de procedures en mogelijke vervolgstappen of je doorverwijzen naar een gespecialiseerde vertrouwenspersoon van het Centrum Veilige Sport van NOC*NSF, die getraind is om de inhoudelijke begeleiding te geven. 

Onze vereniging heeft 2 VCP's: