Nieuws

Mededelingen van het Bestuur

In de vergadering van 1 November heeft het bestuur het voorstel van de duurzaamheidcommissie goedgekeurd om met de firma STRAGO in zee te gaan mbt de installatie van LED-baanverlichting.

De enige ontbindende clausule in de te tekenen overeenkomst  is, dat, bij het niet verkrijgen van de overheidssubsidie van 30% (op de materiaalkosten) voor duurzaamheidprojecten bij sportverenigingen, de vereniging niet gebonden is om het project uit te voeren. Het traject voor de subsidieaanvraag wordt op korte termijn gestart en deze aanvraag zal ruim voor de deadline van 7 december ingediend zijn bij de bevoegde nationale instantie. Wij verwachten dan ongeveer 6 weken na indiendatum geïnformeerd te worden over het wel of niet verkrijgen van de subsidie.

Het bestuur dankt de duurzaamheidscommissie nogmaals voor het goede analytische werk.

« Terug

» Nieuws archief