Nieuws

Algemene Leden Vergadering (ALV), vrijdag 22 februari 2019

De Algemene Leden Vergadering (ALV) vindt plaats op vrijdag 22 februari 2019. Aanvang 20.00 uur in het clubhuis.

In deze vergadering legt het Bestuur verantwoording af over het afgelopen jaar en maakt het de plannen bekend voor het komende jaar. 

Als lid kun je ook agendapunten inbrengen. Dit kan per e-mail aan: secretaris@tvstevenshof.nl

 

De agenda van de ALV is voorlopig als volgt vastgesteld:

  1. Opening en mededelingen
  2. Verslag van de ALV. d.d. 23 februari 2018 (via deze link te lezen of te downloaden)
  3. Financieel verslag van de vereniging, inclusief verslag kascommissie  
  4. Contributie 2019 – 2020
  5. Samenstelling bestuur
  6. Terugblik 2018 en plannen 2019
  7. Rondvraag
  8. Huishoudelijk reglement 2019 (via deze link te lezen of te downloaden)
  9. Rondvraag

« Terug

» Nieuws archief