Nieuws

Algemene Leden Vergadering (ALV), vrijdag 25 juni 2021 / aanvang 20.00 uur

De Algemene Leden Vergadering (ALV) vindt plaats op vrijdag 25 juni 2021.
Aanvang 20.00 uur in het clubhuis. Graag 19.45 uur aanwezig.
De huidige Corona-maatregelen zijn ook deze avond van kracht.

In deze vergadering legt het Bestuur verantwoording af over het afgelopen jaar en maakt de plannen bekend voor het komende jaar. 
Voor nieuwe leden is dit een mooie gelegenheid om een inkijkje te krijgen in de bestuurlijke kant van de vereniging.

Vergaderstukken

  • Agenda (download)
  • Verslag ALV d.d. 28-02-2020 (download); verslag wordt vastgesteld ter vergadering
  • Nieuwe statuten 2021 (download)

Als lid kun je agendapunten inbrengen. Dit kan tot uiterlijk 18 juni a.s. per e-mail aan: secretaris@tvstevenshof.nl
Agendapunten kunnen ook nog ter vergadering worden ingebracht.

 

 

« Terug

» Nieuws archief