Nieuws

Algemene Leden Vergadering (ALV), vrijdag 28 februari 2020

De Algemene Leden Vergadering (ALV) vindt plaats op vrijdag 28 februari 2020. Aanvang 20.00 uur in het clubhuis.

In deze vergadering legt het Bestuur verantwoording af over het afgelopen jaar en maakt het de plannen bekend voor het komende jaar. 

Als lid kun je ook agendapunten inbrengen. Dit kan tot uiterlijk 14 februari a.s. per e-mail aan: secretaris@tvstevenshof.nl

 

De agenda van de ALV is voorlopig als volgt vastgesteld:

  1. Samenstelling bestuur
  2. Opening en mededelingen
  3. Verslag van de ALV. d.d. 22 februari 2019 (via deze link te lezen of te downloaden)
  4. Financieel verslag van de vereniging 
  5. Contributie 2020 – 2021
  6. Terugblik 2019 en plannen 2020
  7. Bardiensten en afkoop
  8. Rondvraag
  9. Sluiting

« Terug

» Nieuws archief