Nieuws

Nieuwe gedragsregels banen en clubhuis, per 1 juli 2020

De nieuwe gedragsregels, die gelden op het sportcomplex in het algemeen en in het clubhuis in het bijzonder (volgens horeca protocol):

 • Houd de 1,5 m afstand goed in de gaten; je kunt worden aangesproken bij het niet naleven van deze regel.
 • Afhangen van banen via het afhangbord in het clubhuis: liefst 1 persoon van een groep laten afhangen.
 • Tafels en stoelen zijn, zowel in het clubhuis als buiten op het terras, op 1,5 m van elkaar geplaatst. Deze mogen dan ook NIET worden verplaatst.
 • Consumpties moeten zittend worden genuttigd.
 • Let op de belijning op de vloer voor vaste looproutes.
 • Voorlopig kan er alleen worden gepind.
 • Bij de ingang en bij het toilet is desinfectievloeistof voorhanden.
 • Aan de bar zijn 3 loketten gecreëerd, afgescheiden d.m.v. plexiglas:
 1. Bestelloket
 2. Afhaalloket
 3. Emballageloket (vriendelijk verzoek aan een ieder om zelf de vuile kopjes, glazen en lege flesjes op de bar te plaatsen)
 • De bardienstmedewerker wordt gevraagd extra desinfectie handelingen te verrichten aan het eind van iedere bardienst; extra instructie voor de uitvoering van de bardienst is aanwezig.

« Terug

» Nieuws archief