TVS nieuwsbrief

TVS Nieuwsbrief 2021-1 | Bericht van het Bestuur

Nieuwsbrief

2021, Nummer 1

 

Inleiding

Dit is de eerste nieuwsbrief van de Tennisvereniging Stevenshof van dit jaar. 

 

Bericht van het Bestuur

Beste leden van de TV Stevenshof,

Het bestuur wil jullie graag weer in het echt ontmoeten en heeft daarom besloten de Algemene Leden Vergadering (ALV) een maand uit te stellen. Hoewel er geen garanties zijn, is de kans groter dat we elkaar eind april weer mogen zien dan in de maand maart.

Een van de consequentiesvan dat uitstel is dat de inning van de contributies zal plaatsvinden zonder dat jullie je goedkeuring aan de contributiebedragen 2021-2022 hebben kunnen verlenen. We spreken af dat jullie dat tijdens de ALV alsnog met terugwerkende kracht mogen doen. Het bestuur zal dan de financiële stand van zaken aan jullie presenteren, benevens de plannen om de twee jaren als één geheel te gaan beschouwen. Daarna krijgen jullie de gelegenheid je mening te geven, om vervolgens tot stemmen over te gaan.

Het bestuur heeft besloten de contributies niet te verhogen, met uitzondering van die voor de daluren-leden/senior 3; die wordt gelijk getrokken met de contributie van senior 1. De reden hiervoor is dat het vijfjarige traject nu is beëindigd.

Hieronder de contributies voor 2021:

Senior 1 (senior met bardienst) € 220,-
Senior 2 (senior met afkoop bardienst) € 305,-
Senior 3 (senior zonder bardienst met beperkte speeltijd (daluren)) € 220,-
Jeugd 11-17 jaar € 120,-
Jeugd t/m 10 jaar € 90,-
 

Intussen willen we jullie ook graag op de hoogte brengen van de uiterst succesvolle actie van de ledenwerf-commissie. De winter challenge enerzijds en de "familie en bekenden van leden"-actie anderzijds hebben tot op heden 96 nieuwe "winterleden" opgeleverd. Dat is echt prachtig! Niet alle 96 zullen later lid van de vereniging blijven, maar het zullen er ook niet nul zijn. Wij danken dan ook iedereen die zich ingespannen heeft om van deze actie een succes te maken. Als we straks weer een stijgende lijn zien in het ledenaantal, dan is dat beslist te danken aan het noeste werk van deze mensen. Hulde!

Wij laten jullie zo spoedig mogelijk horen, wanneer wij van plan zijn de ALV plaats te laten vinden.

We hopen jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groeten van het TVS bestuur,

Martin, Hans, Michel, Walter, Bernard

 

Tennissen tijdelijk niet mogelijk door sneeuw en vorst

Zoals we vorige week al per e-mail meldden: door het koude weer en de sneeuwval is het momenteel niet mogelijk te tennissen. En ook als het binnenkort weer dooit is het nog even oppassen geblazen. Opdooi is de grootste vijand van de kunstgras tennisbaan. De banen lijken bespeelbaar, maar de onderlaag (de laag onder de grasmat) is nog steeds bevroren. Tennissen tijdens de opdooi-periode kan ernstige schade veroorzaken aan de tennisbaan.

Houd de TVS-website (www.tvstevenshof.nl) in de gaten voor nadere berichtgeving. En ga pas weer de baan op als daarvoor groen licht is gegeven!

 

Ledenactie Tennis Direct: 10 % korting op alles

Tennis Direct heeft een speciale actie voor leden van de TVS: 10% korting op alles, óók saleartikelen.

Kijk voor meer informatie op onze website op de pagina Ledenvoordeel.

 

Korte mededelingen

  • Communicatie: we proberen de stroom aan e-mails vanuit de TVS in te perken. Eens in de zoveel tijd bundelen we het TVS-nieuws in een nieuwsbrief, en we zorgen ervoor dat alle informatie altijd op de website te vinden is, bijvoorbeeld in de vorm van nieuwsberichten.
  • Dus wil je iets weten over competitie, aanstaande evenementen, commissies of wat dan ook? Kijk dan vooral op www.tvstevenshof.nl.

 

« Terug