Bar- en Evenementencommissie

De bar in ons clubhuis is het hart van de vereniging. Na het tennissen blijven de meeste leden nog even napraten met een drankje en/of hapje erbij. De Barcommissie zorgt ervoor dat alles met betrekking tot de bar naar behoren reilt en zeilt. De commissie zorgt ook voor een geregelde vernieuwing van het assortiment als hier behoefte aan blijkt te zijn.
De organisatie van gezellige activiteiten, waarbij ook niet altijd getennist wordt, is belangrijk voor het verenigingsgevoel en een goede manier om andere leden te leren kennen. De Evenementencommissie zorgt ervoor dat er een aantal keren per jaar een leuke activiteit op de agenda staat voor seniorleden, zoals o.a. Nieuwjaarsreceptie, Klaverjasavonden, WoMen Day en Vrijwilligersavond.
Sinds 2018 hebben de twee commissies de handen ineen geslagen. Van oudher werkten de commissies al veel samen. De commissie gaat nu verder als 'BarEvenCommissie' (bareven@tvstevenshof.nl). Het verlicht de werkdruk bij de commissieleden en maakt een nog nauwere samenwerking mogelijk.
 

Bardiensten

De bar wordt gerund door onze eigen leden. Senior leden van de tennisvereniging vervullen jaarlijks 3 bardiensten.

- Hoe plan ik mijn bardienst via de KNLTB clubapp of via de KNLTB dienstenplanner? Lees hier.

- Wat wordt er van mij verwacht tijdens de bardienst? Lees hier.

- Aanvullende maatregelen i.v.m. Corona. Lees hier.
 

Sleuteladressen

De dag voor de bardienst kun je de sleutel van de kantine op een van de sleuteladressen ophalen. Maak van tevoren even een afspraak over het ophalen van de sleutel.

(svp niet meer na 21.00 uur 's avonds bellen)

Naam Telefoon
M. Holman 06-49836907
B. Lefranc 071-5790322
J. van der Veer 071-5317097
H. Wolvers 06-53861621


Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA)

Sinds 2012 dient iedere (vrijwillige) barmedewerker in het bezit te zijn van een IVA-certificaat. Dit is wettelijk vastgelegd in de Drank- en Horecawet. Bij eventuele controle moet het certificaat getoond kunnen worden, anders krijgt de vereniging een boete. Het certificaat behalen kan online, is gratis en kost je hooguit 10-15 minuten. En het levert je een prachtig certificaat op!

Wat moet je doen?
Ga naar: http://www.nocnsf.nl/iva
Vul alle gegevens in: 

Zodoende ontvangt de Barcommissie een kopie van het door jou behaalde certificaat. De certificaten zullen in een map worden verzameld zodat ze bij een eventuele controle te overleggen zijn.
Let op! Ook als je je bardienst afkoopt maar wel eens achter de bar komt om een drankje te pakken, moet je in het bezit zijn van een IVA certificaat.
 

Commissieleden

Mario van Aanhout

Monique Broekhuizen

Kevin Dijkstra

Stefan Harland

Chris Tisseur

Nico van der Weijden

Hanneke van Barneveld (notuliste)

Voor de klaverjasavonden: Erlanda Bunnig en Sylvia Harland