Informatie, AVG en reglementen

Informatieboekje

Alles wat je wilt weten over de tennisvereniging zoals openingstijden, lidmaatschap, de bestuursstructuur, de verschillende commissies, de activiteiten binnen de vereniging, huisregels en baanreglement, is te lezen dit informatieboekje.

De informatie in het boekje betreft de periode 1-4-2023 tot 1-4-2024.

 

 

 

 

 

Algemene Verordering Gegevensbescherming

Op 25 mei 2018 is de nieuwe Europese privacywetgeving van kracht gegaan. Deze wet verbindt regels aan het verwerken van persoonsgegevens. 
Bij onze vereniging worden persoonsgegevens verwerkt zoals namen, adressen, telefoonnummers om alles rondom onze club en de sportactiviteiten te kunnen organiseren.
We gebruiken ook foto's, bijvoorbeeld op onze website, om jullie allemaal leuke nieuwsberichten te kunnen brengen over het reilen en zeilen binnen onze club.
TV Stevenshof verstrekt bepaalde gegevens ook aan externe partijen zoals de KNLTB.
Het is de taak van onze vereniging om de verwerking van alle persoonsgegevens binnen de kaders van de wet uit te voeren en daarover transparant te zijn naar alle leden.
Het Bestuur heeft een privacyverklaring opgesteld dat je inzage geeft in hoe de vereniging met je gegevens om gaat. Mocht je naar aanleiding van de privacyverklaring vragen hebben, stel deze dan gerust per e-mail aan: privacy@tvstevenshof.nl.

Graag willen we je nog op het volgende wijzen:

Het TVS bestuur en de commissies sturen af en toe e-mails rond met nieuws over clubactiviteiten. Het is mogelijk je uit te schrijven voor degelijke e-mails via het de link ‘Email-voorkeuren wijzigen’, helemaal onderaan de e-mail.

Van bijzondere gebeurtenissen plaatsen we af en toe foto’s op onze website en/of Facebook. We maken hierbij altijd een zorgvuldige afweging of de foto gepast is. Mocht je toch bezwaar hebben tegen een foto van jezelf die geplaatst is op de website, stuur dan een e-mail naar comcie@tvstevenshof.nl. Dan wordt de foto zo snel mogelijk verwijderd.
 

Rookbeleid

Onze tennisvereniging is gedeeltelijk rookvrij.

Er zijn een aantal rookvrije zones, die met borden zijn aangegeven. Deze rookvrije zones zijn: de kinderspeelplaats, alle banen en paden, en een gedeelte van het terras. Tijdens het Bunnig & Partners Open Toernooi is de partytent rookvrij.

Wij dragen graag bij aan de gezondheid van ons allen en aan een toekomstige rookvrije generatie. Een (deels) rookvrije verenging hoort daar bij.


Reglementen

Huishoudelijk reglement TVS 2023

Bestuursreglement TVS Alcohol in kantine