Informatie, AVG en reglementen

Afhangen van banen

Om te kunnen tennissen moet je een baan reserveren. Dat kan op de volgende manier:

Overdag bij gesloten kantine

Afhangen op het houten afhangbord aan de muur van de sportschool.

Afhangen van banen overdag bij geopende kantine

Afhangen via het digitale afhangbord in de kantine.

Afhangen van banen ’s avonds vanaf 19.15 uur

Baan 3 en 6 kun je afhangen in de KNLTB-afhangapp. De overige banen via het digitale afhangbord in de kantine.

De afhangapp staat voor de avonduren open vanaf 19.15 uur, zodat je 10 minuten voor aanvang je gereserveerde baan kan bevestigen. De kantine is vanaf 19.00 uur open, je kunt na het bevestigen direct de baan op! Het eerste blok begint dus feitelijk om 19.00, ook al kan er pas vanaf 19.15 gereserveerd worden. Daarom vragen we jullie om sportief te zijn en dit eerste blok niet langer dan tot 20.00 te reserveren, zodat de volgende spelers om 20.00 kunnen starten.

De spelregels voor het afhangen via de app op een rijtje

  • Je hangt een baan af met de KNLTB Clubapp.

  • De speeltijd voor enkelen is 45 minuten en voor dubbelspel  60 minuten. 

  • Je kunt 60 uur van tevoren reserveren.

  • Probeer zo veel mogelijk aansluitend af te hangen, dus, 19.15 uur – 20.15 uur enz.

  • Het is mogelijk om meerdere keren per dag af te hangen 
    Het is echter NIET de bedoeling dat je 2 keer achter elkaar afhangt en op deze manier dus 1 baan voor 2 uur reserveert. Dit is niet erg sportief tegenover de andere leden, zeker niet als het druk is op het park.

  • Mocht je onverhoopt geen gebruik maken van je reservering, verwijder deze dan uit het systeem.
     

Informatieboekje

Alles wat je wilt weten over de tennisvereniging zoals openingstijden, lidmaatschap, de bestuursstructuur, de verschillende commissies, de activiteiten binnen de vereniging, huisregels en baanreglement, is te lezen dit informatieboekje.

De informatie in het boekje betreft de periode 1-4-2023 tot 1-4-2024.

 

 

 

 

 

Algemene Verordering Gegevensbescherming

Op 25 mei 2018 is de nieuwe Europese privacywetgeving van kracht gegaan. Deze wet verbindt regels aan het verwerken van persoonsgegevens. 
Bij onze vereniging worden persoonsgegevens verwerkt zoals namen, adressen, telefoonnummers om alles rondom onze club en de sportactiviteiten te kunnen organiseren.
We gebruiken ook foto's, bijvoorbeeld op onze website, om jullie allemaal leuke nieuwsberichten te kunnen brengen over het reilen en zeilen binnen onze club.
TV Stevenshof verstrekt bepaalde gegevens ook aan externe partijen zoals de KNLTB.
Het is de taak van onze vereniging om de verwerking van alle persoonsgegevens binnen de kaders van de wet uit te voeren en daarover transparant te zijn naar alle leden.
Het Bestuur heeft een privacyverklaring opgesteld dat je inzage geeft in hoe de vereniging met je gegevens om gaat. Mocht je naar aanleiding van de privacyverklaring vragen hebben, stel deze dan gerust per e-mail aan: privacy@tvstevenshof.nl.

Graag willen we je nog op het volgende wijzen:

Het TVS bestuur en de commissies sturen af en toe e-mails rond met nieuws over clubactiviteiten. Het is mogelijk je uit te schrijven voor degelijke e-mails via het de link ‘Email-voorkeuren wijzigen’, helemaal onderaan de e-mail.

Van bijzondere gebeurtenissen plaatsen we af en toe foto’s op onze website en/of Facebook. We maken hierbij altijd een zorgvuldige afweging of de foto gepast is. Mocht je toch bezwaar hebben tegen een foto van jezelf die geplaatst is op de website, stuur dan een e-mail naar comcie@tvstevenshof.nl. Dan wordt de foto zo snel mogelijk verwijderd.
 

Rookbeleid

Onze tennisvereniging is gedeeltelijk rookvrij.

Er zijn een aantal rookvrije zones, die met borden zijn aangegeven. Deze rookvrije zones zijn: de kinderspeelplaats, alle banen en paden, en een gedeelte van het terras. Tijdens het Bunnig & Partners Open Toernooi is de partytent rookvrij.

Wij dragen graag bij aan de gezondheid van ons allen en aan een toekomstige rookvrije generatie. Een (deels) rookvrije verenging hoort daar bij.


Reglementen

Huishoudelijk reglement TVS 2023

Bestuursreglement TVS Alcohol in kantine