Informatie en reglementen

Informatieboekje

Alles wat je wilt weten over de tennisvereniging zoals openingstijden, lidmaatschap, de bestuursstructuur, de verschillende commissies, de activiteiten binnen de vereniging, huisregels en baanreglement, is te lezen dit informatieboekje.

De informatie in het boekje betreft de periode 1-4-2018 tot 1-4-2019.

 

 

 

 

 

Rookbeleid

Onze tennisvereniging is gedeeltelijk rookvrij.

Er zijn een aantal rookvrije zones, die met borden zijn aangegeven. Deze rookvrije zones zijn: de kinderspeelplaats, alle banen en paden, en een gedeelte van het terras. Tijdens het Bunnig & Partners Open Toernooi is de partytent rookvrij.

Wij dragen graag bij aan de gezondheid van ons allen en aan een toekomstige rookvrije generatie. Een (deels) rookvrije verenging hoort daar bij.
 

Reglementen

Huishoudelijk reglement TVS

Bestuursreglement TVS Alcohol in kantine