Club van 50

Club van 50 ofwel TVS Ballenclub

Draag jij tennisvereniging Stevenshof een warm hart toe? En wil je best een beetje meer doen voor je (oude) cluppie? 
Word dan lid van de "Club van 50" ofwel de "TVS Ballenclub". En ontvang een bonusbal!
 

 

 

 

Wat is de Club van 50 ofwel TVS Ballenclub?

De TVS Ballenclub bestaat uit mensen die de TV Stevenshof een warm hart toedragen en bereid zijn om een bedrag van €50,00 (of een veelvoud hiervan) per jaar te doneren. Met deze gelden krijgt de club meer financiële armslag om activiteiten te organiseren die niet uit de lopende begroting betaald kunnen worden. Daarbij kun je denken aan gezellige recreatieve activiteiten voor de senioren en jeugd, maar ook het opknappen van het clubhuis, het opfleuren van het terras en tennispark.
Het lidmaatschap is voor de duur van 1 kalenderjaar.
 

Wie kan er lid worden van de Club van 50?

Uiteraard kunnen leden en oud-leden van de TV Stevenshof lid worden, maar ook ouders van (jeugd)leden en in het algemeen een ieder die de TV Stevenshof graag een duwtje in de rug wil geven. Voor zakelijke sponsoring verwijzen wij naar onze sponsorcommissie.

 

Wat krijg je hiervoor terug?

Omdat je steun zeer wordt gewaardeerd, zal je naam worden vermeld op het bord van de TVS Ballenclub in de kantine en op de verenigingswebsite. 
Je krijgt medezeggenschap over de besteding van de opbrengst en je wordt op de hoogte gehouden van de activiteiten van de vereniging en de TVS Ballenclub.
En niet te vergeten: eeuwige roem!!
 

Organisatie en besteding

De TVS Ballenclub heeft een eigen bestuur, bestaande uit minimaal een voorzitter en een secretaris. De leden van de TVS Ballenclub en het bestuur vormen tezamen de TVS Ballenclub.
Een keer per jaar organiseren de TVS Ballenclub en het TVS-bestuur (of een gedelegeerde daarvan) een gezellige bijeenkomst met als doel een bestemming te bepalen voor het binnengekomen geld. Elk lid mag met een suggestie komen. Er kan ook toe worden besloten om meerdere activiteiten te steunen.
Geselecteerde voorstellen worden in stemming gebracht. Besluitvorming vindt plaats op grond van de meerderheid van stemmen.
Zie voor meer informatie het reglement van de TVS Ballenclub.
 

Ben je enthousiast geworden en wil je lid worden?

Je kunt lid worden door het online aanmeldingsformulier in te vullen.
Voor meer informatie kun je mailen naar: ballenclub@tvstevenshof.nl