Projectteam vervanging banen / aanleg padel

Het projectteam 'vervanging banen' onderzoekt wat de mogelijkheden zijn voor vervanging van de huidige ondergrond van de tennisbanen. Ook een eventuele uitbreiding van het park met 2 padelbanen wordt bekeken.

Extra ALV over aanleg padelbanen en vervanging tennisbanen, 30 september 2022

Tijdens deze vergadering zijn de volgende punten besproken:

  • Uitgangspositie
  • Enkele voorgaande plannen en huidige plan
  • Financiele dekkingsplan

De ALV heeft ingestemd met het verder onderzoeken of het realiseren van 2 padelbanen op de huidge baan 4 financieel haalbaar is. De optie voor de aanleg van een extra (3e) padelbaan wordt open gehouden en is vrij gemakkelijk en snel te realiseren.
De vervanging van de ondergrond van de tennisbanen wordt met 2 jaar uitgesteld. De ondergrond is gekeurd en voldoet nog aan de norm.
Voor het voortbestaan van de vereniging is het van groot belang dat er wordt aangehaakt bij de nieuwe padel rage, om op die manier de huidige leden die nu elders padel spelen te behouden en ook nieuwe leden te werven.

Update augustus 2022

Bekijk op deze schets hoe de toekomstige padelbanen zijn gesitueerd. Heb je vragen of suggesties, benader dan 1 van de leden van het projectteam.

Update juli 2022

Zoals gepresenteerd in de ALV van 25 maart jl., is het voorstel de tennisbanen binnen 3 jaren te vervangen met een “rood zand variant”, bijvoorbeeld “Probounce en/of Advanced Redcourt”. Deze ondergrond heeft dezelfde karakteristieken als het huidige kunstgras, maar met als voordeel dat het bal-effect en -stuitergedrag vergelijkbaar is met dat van een gravelbaan.

Daarnaast heeft er een vooronderzoek plaatsgevonden voor uitbreiding van het park met 2 padelbanen. Het bestuur heeft de uitkomst van dit onderzoek positief ontvangen en zal verder worden uitgewerkt in het project 'vervanging tennisbanen'.

Op 23 juni jl. is er een gesprek geweest met de Gemeente over een uitbreiding van het tennispark t.b.v. de padelbanen. Denk bv. aan financiering en het gebruik van de groenstroken buiten het hekwerk. Dit gesprek is positief verlopen en zal nog een vervolg krijgen.  

Een eventuele volgorde van vervanging en in welk tijdpad dit gaat plaatsvinden, is nu nog te onduidelijk. Hieronder een tijdlijn met een eerste beeld over het totale project.

 

Leden Projectteam

Fred Driessen

Ernst Hogewoning

Emile Witlox

Hans Wolvers