TVS nieuwsbrief

TVS Nieuwsbrief 2019-2

Nieuwsbrief

2019, Nummer 2

 

Inleiding

Dit is de tweede nieuwsbrief van de Tennisvereniging Stevenshof van dit jaar. Er staat weer van alles op stapel en er is ook veel gebeurd!  

Vanuit het Bestuur

Op vrijdag 22 februari 2019 vond de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats. Daarin zijn drie nieuwe bestuursleden geïnstalleerd: Angelique Tisseur als secretaris, Ruud Koene en Zita de Wijs als bestuurslid.
Verder is de contributie niet verhoogd, behoudens de jaarlijkse aanpassing van de tarieven voor de daluurleden i.v.m. het gefaseerd opheffen van het daluurlidmaatschap.

Er is ook in belangrijke mate stilgestaan bij de financiële situatie van de vereniging. Door het teruglopende ledenaantal, wat overigens een landelijke trend is, wordt het steeds lastiger de financiën op orde te houden. De reserveringen kunnen, onverlet het gegeven dat er nu voldoende middelen zijn om de velden te vervangen en groot onderhoud te  plegen, onvoldoende worden opgebouwd. In 2019 en 2020 zal het Bestuur daarom veel energie steken in het terugbrengen van de kosten. Natuurlijk betekent dit dan ook dat alle leden wordt gevraagd mee te denken en activiteiten vrijwillig of zo gevraagd op zich te nemen. Ben je bereid de vereniging te steunen door iets extra te doen? Dan kan dit bijvoorbeeld door op de woensdagen in de periode november 2019 tot 1 april 2020 een extra bardienst te draaien, of door 1 of 2 keer per jaar de ramen te zemen. Voor dergelijke aangeboden diensten is het Bestuur bereikbaar op bestuur@tvstevenshof.nl.

 

Clubkampioenschappen

Ook dit jaar heb je weer de kans clubkampioen te worden! Van 18 t/m 24 maart 2019 kun je je met clubgenoten meten in de Senioren Enkel en Gemengd Dubbel (zonder rating). Inschrijven is mogelijk t/m 8 maart a.s. op toernooi.nl via deze link.

Noteer ook alvast 17 t/m 22 juni 2019 in je agenda. Dan houden we de Clubkampioenschappen Senioren Dubbel (met rating).

 

Nieuwe KNLTB-pas

Met ingang van het nieuwe tennisseizoen per 1 april 2019 zal de KNLTB-pas twee jaar geldig zijn. Dit betekent o.a. dat het jaartal en de speelsterkte niet meer zullen worden vermeld op de pas. Vanaf 2019 geldt dan ook niet de ledenpas, maar het spelersprofiel op MijnKNLTB.nl als bewijs voor het lidmaatschap en jouw speelsterktes. Daarnaast heb je je ledenpas nog steeds nodig voor jouw bondsnummer en identificatie tijdens competities en toernooien. Lees hier meer over de nieuwe KNLTB-pas.

 

Vanuit de Duurzaamheidscommissie

De Duurzaamheidscommissie is bezig met het voorbereiden van een subsidieaanvraag voor LED-verlichting. Tot nu toe is nog maar één offerte ontvangen; we zijn dus op zoek naar alternatieve leveranciers. Het zal nog wel enige tijd duren voordat het projectvoorstel rond is.
De commissie is ook begonnen met een analyse over verdere verduurzaming van het clubgebouw. Het  is altijd goed om te kijken naar zaken die wij op de korte termijn kunnen doen om energie en dus ook kosten te besparen. In dit verband valt het op dat het clubgebouw soms aan de warme kant is (zelfs al in de vroege ochtend!). 

Daarom vragen we iedereen de verwarming niet onnodig hoog te zetten en er bij het verlaten van het pand alert op te zijn de verwarming laag te zetten.
En om ook de baanverlichting uit te schakelen als er niet meer wordt getennist.

 

Vanuit de Sponsorcommissie

De Sponsorcommissie verwelkomt met trots een groot aantal nieuwe sponsoren: Autostad Leiden Mazda, ESA Handel en Dienstverlening, Van der Pluym Project Support, Rical Cleaning Products, Justin Schlagwein Stukadoor en Afbouwbedrijf, Take4, Time Out Fashion, Top Frame, Verwey Kappers en Zilveren Knoop.

Misschien ook goed om te weten dat we op de website een rubriek Ledenvoordeel hebbben, waar diverse sponsoren de voordelen voor onze leden vermelden!

 

De Sponsorloterij tijdens het Bunnig & Partners Open Dubbel Toernooi 2018 heeft een mooie opbrengst opgeleverd.

De Duurzaamheids- en Onderhoudscommissie konden worden verrast. Lees verder.

 

Klaverjasavond

Kaartliefhebbers opgelet! Jullie kunnen je weer uitleven op de Voorjaarsklaverjasavond op zaterdag 23 maart 2019.

Lees meer en meld je aan!

 

Voor de jeugd

Om goed voorbereid te zijn op de Voorjaarscompetitie wordt er een officiële competitietraining georganiseerd op zondagochtend 10 maart 2019 van 9.45 tot 11.00 uur.
Voor ouders is er tegelijkertijd een voorlichtingsbijeenkomst.
Lees meer.

 

De jeugdleden van TVS, TV Roomburg en TV Zuidwest hebben een leuke Kids Day gehad bij het ABN-AMRO toernooi 2019 in Rotterdam.

Bekijk de foto's.

 

Korte mededelingen

 • Noteer alvast in je agenda:
  • 18 t/m 24 maart 2019: Clubkampioenschappen senioren Enkel en Gemengd Dubbel (zonder rating). Schrijf je in via toernooi.nl.
  • 31 maart 2019: Junior-Senior toernooi
  • 17 t/m 22 juni 2019: Clubkampioenschappen senioren Dubbel (met rating)
 • Vanaf 1 maart 2019 staat de bardienstplanner weer open om je in te schrijven voor de bardiensten. Kijk hier voor meer informatie.
 • Op 24 februari 2019 vond de uitwisseling Adegeest-Stevenhof plaats. Met een eindstand van 74-70 hebben we helaas de beker bij Adegeest moeten achterlaten. Bekijk de foto's.
 • De Sponsorcommissie en Jeugdcommissie zijn op zoek naar nieuwe leden! (Klik op de links voor verdere informatie.)
 • Communicatie: we proberen de stroom aan e-mails vanuit de TVS in te perken. Eens in de zoveel tijd bundelen we het TVS-nieuws in een nieuwsbrief, en we zorgen ervoor dat alle informatie altijd op de website te vinden is, bijvoorbeeld in de vorm van nieuwsberichten.
  Dus wil je iets weten over competitie, aanstaande evenementen, commissies of wat dan ook? Kijk dan vooral op www.tvstevenshof.nl.

 

« Terug